اهداف در خدمات بازرگانی

اهداف خدمات بازرگانی:

  • معرفی سرمایه گذاران ایرانی و خارجی علاقمند به فعالیت در بازار ایران
  • ارائه خدمات کمرکی و ترخیص