اهداف در مخابرات و الکترونیک

اهداف مخابرات و الکترونیک:

  • یکپارچه سازی و تولید محصولات مورد نیاز
  • ارائه راه حل های جامع در طراحی و تولید محصولات مورد نیاز
  • طراحی، ساخت و تولید محصولات زیر سیستمی مورد نیاز در بخش های مکانیک، الکترونیک، مخابرات و …
  • بهینه ساری و به روز نمودن سامانه های الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی و …