اهداف نسیم فدک ایرانیان

اهداف شرکت :

  • صادرات محصولات با کیفیت تولید داخلی در حوزه های الکترونیک، مخابرات، کنترل و … به سایر کشورها
  • طراحی، ساخت، تولید و یکپارچه سازی محصولات جامع مورد نیاز در حوزه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و …
  • تجمیع و سازماندهی ظرفیت های ساخت تولید محصولات الکترونیکی و مخابراتی در سطح کشور به منظور هم افزایی آنها در تأمین نیازمندیهای داخلی و خارجی