شرکت توسعه تجارت آوای قائم

شرکت توسعه تجارت آوای قائم (سهامی خاص)

شرکت توسعه تجارت آوای قائم

شرکت توسعه تجارت آوای قائم با برخورداری از تخصص و تجارب ارزنده مدیران و کارشناسانی که نزدیک به سه دهه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت داشته اند، تشکیل گردیده و با توجه به زمینه های تخصصی یاد شده که امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه اقتصادی و پویایی هر جامعه می باشد آماده همکاری و ارائه خدمات و محصولات می باشد.
این شرکت در زمینه ارتینگ و حفاظت الکتریکی و ایمنی پرسنل و حفاظت الکتریکی و الکترومغناطیسی سازه ها و تجهیزات اعم از ساختمانهای اداری ، صنعتی، مخابراتی، الکترونیکی، مراکز داده ، ساماندهی پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی مطابق با استاندارد های جهانی فعالیت می کند.

خدمات شرکت:

 • حفاظت ساختمان و تجهیزات در مقابل جریان های هجومی صاعقه
 • حفاظت در مقابل پالسهای الکترومغناطیسی و ایجاد قفس فارادی
 • نگهداری دوره ای وپشتیبانی از سامانه های ارتینگ وحفاظت الکترومغناطیسی
 • حفاظت ساختمان و تجهیزات در مقابل ضربات ولتاژ ناخواسته شبکه
 • ایجاد سیستم زمین با مقاومت الکتریکی پیشنهاد شده برای تجهیزات صنعتی، مخابراتی، بیمارستانی، مخازن قابل اشتعال و سازه های مرتفع
 • تأمین اقلام ارتینگ

محصولات شرکت:

 • بیسیم و تجهیزات رادیویی
 • فیبر نوری
 • ترانک دیجیتال و TASSTA
 • آنتن های مخابراتی
 • سیستم های نظارت تصویری
 • AASTRA و DMR